Svensk kvalitet

Svensk kvalitet siden 1968

Kamasa Tools blev grundlagt allerede i 1968, for snart 50 år siden. Udviklingen af nye værktøjer har siden starten bygget på krav og ønsker fra professionelle mekanikere kombineret med svensk ingeniørkunst og en ægte interesse for funktion og kvalitet. Samtlige værktøjer og alt værkstedsudstyr leveres derfor i førsteklasses kvalitet, der opfylder strenge værktøjsstandarder og andre krav, der stilles til vore dages industrivirksomheder.

Et værktøj af høj kvalitet er altid mere end bare et værktøj. Ud over at opfylde basale krav til funktion og holdbarhed skal værktøjet være ergonomisk udformet og sikkert at bruge for mekanikeren. Det skal også holde længe og kunne tåle det hårde miljø i et beskidt værksted. Kamasa Tools udvikler og producerer derfor værktøj og værkstedsudstyr i overensstemmelse med branchens strengeste standarder og regler. Her er nogle eksempler:

DIN
DIN er Tysklands standardiseringsorganisation, og DIN-normerne er den største samling af kravspecifikationer. Industrinormerne bruges internationalt og omfatter i princippet alle typer håndværktøj med kravspecifikationer for mål, vinkler, belastninger med mere.

CE
CE (Conformité Européenne) er en produktmærkning, der anvendes inden for EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). CE-mærkningen attesterer, at produktet opfylder kravene iht. gældende standarder, oftest udstedt af ISO (International Organization for Standardization), for værktøj. ISO-standarderne omfatter arbejdssikkerhed og skaderisici, trykbelastning af donkrafte, værktøjsvibrationer, lydniveau, magnetisk forstyrrelse fra elværktøj med mere.

IEC
IEC (International Electrotechnical Commission) er et nævn, der udarbejder og fastlægger internationale standarder inden for elektronik og elektroteknik. Eksempler på IEC-standarder, der vedrører Kamasa Tools værktøj, er belastnings- og typegodkendelse af stærkstrømsværktøj.

VDE
VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) er en tysk sammenslutning, der typegodkender elektrisk isolering af værktøj. VDE gælder på det globale marked gennem samarbejde og partnerskab.

Forenklet kan man sige, at en standard eller norm er en samling regler, krav og prøvningsmetoder, som et produkt skal opfylde for at blive anset for at være sikkert og godt for brugeren. For at blive anset for at være en standard skal det også være aftalt mellem anerkendte og etablerede organer og sammenslutninger. Ved at følge en standard udnytter man tidligere erfaringer, som i sidste ende giver et produkt, der fungerer, som det er tiltænkt.

Det er svensk kvalitet.