Svensk kvalitet

Svensk kvalitet siden 1968

Kamasa Tools blev grundlagt allerede i 1968, for snart 50 ür siden. Udviklingen af nye vÌrktøjer har siden starten bygget pü krav og ønsker fra professionelle mekanikere kombineret med svensk ingeniørkunst og en Ìgte interesse for funktion og kvalitet. Samtlige vÌrktøjer og alt vÌrkstedsudstyr leveres derfor i førsteklasses kvalitet, der opfylder strenge vÌrktøjsstandarder og andre krav, der stilles til vore dages industrivirksomheder.

Et vÌrktøj af høj kvalitet er altid mere end bare et vÌrktøj. Ud over at opfylde basale krav til funktion og holdbarhed skal vÌrktøjet vÌre ergonomisk udformet og sikkert at bruge for mekanikeren. Det skal ogsü holde lÌnge og kunne tüle det hürde miljø i et beskidt vÌrksted. Kamasa Tools udvikler og producerer derfor vÌrktøj og vÌrkstedsudstyr i overensstemmelse med branchens strengeste standarder og regler. Her er nogle eksempler:

DIN
DIN er Tysklands standardiseringsorganisation, og DIN-normerne er den største samling af kravspecifikationer. Industrinormerne bruges internationalt og omfatter i princippet alle typer hündvÌrktøj med kravspecifikationer for mül, vinkler, belastninger med mere.

CE
CE (ConformitÊ EuropÊenne) er en produktmÌrkning, der anvendes inden for EØS (det EuropÌiske Økonomiske Samarbejdsomrüde). CE-mÌrkningen attesterer, at produktet opfylder kravene iht. gÌldende standarder, oftest udstedt af ISO (International Organization for Standardization), for vÌrktøj. ISO-standarderne omfatter arbejdssikkerhed og skaderisici, trykbelastning af donkrafte, vÌrktøjsvibrationer, lydniveau, magnetisk forstyrrelse fra elvÌrktøj med mere.

IEC
IEC (International Electrotechnical Commission) er et nÌvn, der udarbejder og fastlÌgger internationale standarder inden for elektronik og elektroteknik. Eksempler pü IEC-standarder, der vedrører Kamasa Tools vÌrktøj, er belastnings- og typegodkendelse af stÌrkstrømsvÌrktøj.

VDE
VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) er en tysk sammenslutning, der typegodkender elektrisk isolering af vÌrktøj. VDE gÌlder pü det globale marked gennem samarbejde og partnerskab.

Forenklet kan man sige, at en standard eller norm er en samling regler, krav og prøvningsmetoder, som et produkt skal opfylde for at blive anset for at vÌre sikkert og godt for brugeren. For at blive anset for at vÌre en standard skal det ogsü vÌre aftalt mellem anerkendte og etablerede organer og sammenslutninger. Ved at følge en standard udnytter man tidligere erfaringer, som i sidste ende giver et produkt, der fungerer, som det er tiltÌnkt.

Det er svensk kvalitet.